Specialisme

Zorgtelefonie & Zorgdomotica

Telecom Services ontzorgd en levert een totaal Zorgoplossing clouddienst voor zorginstellingen, bestaande uit:

Zorg VoIP telefonie Unify vanuit het Datacenter

 • Een zorg VoIP telefonieoplossing met vaste en draadloze telefoon toestellen t.b.v. de interne en externe communicatie voor zorgmedewerkers.
 • Client VoIP zorgtelefoons en intercoms voor communicatie met de zorgmedewerkers en buitenwereld.
 • VoIP integratie met gebouw deurintercom systemen voor de toegangscommunicatie met clienten en zorgmedewerkers.

Verpleeg Oproep Systemen

Tekst

Ascom Unite berichtenservers

Tekst

Personeelsalarmering zorgmedewerkers

Tekst

Cliënt ZorgDemotica

Tekst

Zorg Verpleeg Oproep Systeem (VOS) Neat vanuit het Datacenter

 • Voor het beheren van alle zorgalarmering zensoren t.b.v. cliënten en zorgmedewerkers.
 • Voor het inrichten van tijd en dag gestuurde alarmberichten scenario’s.
 • Voor uitgebreide rapportage vastlegging van de zorgalarmering.

Zorg berichtenserver Ascom Unite vanuit het Datacenter

 • Koppeling met het VOS systeem voor het verzenden van de client alarmberichten.
 • Koppelen met de Brandmeldinstallatie (ESPA-BMI) voor het verzenden van de brand alarmberichten.
 • Koppelen met de noodknop bij een man-down situatie op de telefoniezorghandset voor personeelsalarmering berichten.
 • Alarm tekstberichten met acceptatie mogelijkheid naar Ascom IP DECT of VoWiFi zorghandsets of SmartPhones van dienstdoende zorgmedewerkers.

ZorgDomotica “Paraplu” draadloos zorgsensoren netwerk voor op de zorglocaties

Via een netwerk verbinding wordt een zorglocatie d.m.v. een TREX draadloos zorgnetwerk aan de zorgoplossing vanuit het datacenter aangesloten.

Het TREX draadloze zorgnetwerk “Zorgparaplu” bestaat uit tenminste één D-TECT IP zorgnetwerk sensoren berichten zender/ontvanger en afhankelijk van de zorglocatie grootte één of meerdere REPO sensoren berichten zender/ontvanger versterkers.

Cliënten alarmering draadloze zorgsensoren keuze d.m.v. een menukaarten concept

Aan de hand van een keuzemenukaarten concept biedt Telecom Services onder de “Zorgparaplu” van een of meerdere zorglocaties tal van draadloos in te zetten zorgsensoren voor de diverse zorgtoepassingen, als:

 • Cliënt Alarmering
 • Client Beveiliging
 • Client Bed fixatie
 • Client Dwaaldetectie (Dementica)
 • Client Epilepsie bewaking
 • Client aansluiting sensoren derden
 • Personeelsalarmering met plaatsbepaling zorgmedewerkers
 • Brandbeveiliging doormelding BMI berichten op zorghandsets
 • CareApp.nl® Wallboard applicaties
 • Zorg Cameratoezicht, Slimme Sensoren: IR Zorgcamera

Het Care-App zorgportfolio t.b.v. simpele dashboard en bediening zorgcensoren

Om op een eenvoudige manier zorgmedewerkers te kunnen ondersteunen bij de bediening van de clientzorgcensoren is vanuit de praktijkvraag het maatwerk Care-App zorgportfolio ontwikkeling vanuit Telecom Services. D.m.v. diverse Apps kunnen een simpele snelle manier:

 • Zorgcensoren op tijd aan en uitgeschakeld worden door bv. de slaapwacht dienst.
 • Zorgcensoren gemonitord worden goede op werking.
 • Gerapporteerd worden op het gebruik van de zorgcensoren.
 • Gerapporteerd worden op de alarmmeldingen van de diverse alarmeringsoproepen.

Telecom Services Basis Beschikbaarheid (TSBB) Zorgcontract

 • 24×7 SLA bereikbaarheidsdienst ondersteuning
 • Helpdesk ondersteuning tijdens kantooruren
 • Diensten overeenkomst

Wilt u meer weten over zorgtelefonie & zorgdomotica?