Huisartsen Concept

Optimaal bereikbaar – minimale investering

Huisartsen en huisartsenpraktijken zijn medeverantwoordelijk voor het borgen van adequate patiëntenzorg onder alle omstandigheden. Door de toenemende en veranderende zorgvraag zijn de huidige capaciteit en de benodigde financiën in de gezondheidszorg onder druk komen te staan. Als gevolg hiervan wordt van de zorgprofessional gevraagd actief mee te denken en mogelijkheden aan te dragen hoe de zorg in Nederland anders dan wel beter kan worden georganiseerd zonder dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. 

Bij Telecom Services realiseren wij ons dat veel huisartsen overdag in hun praktijk aanwezig zijn en tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten vanuit een centrale dokterspost en/of bij een ziekenhuis werkzaam zijn. 

Correct en op het juiste ogenblik bereikbaar zijn en in contact kunnen treden met o.a. patiënten, collega’s, apothekers, therapeuten en specialisten maakt dan ook onlosmakend onderdeel uit van de huidige patiëntenzorg. 

Het Telecom Services Huisartsen Concept biedt de mogelijkheid om, met de technologie van vandaag, de praktijk evenals haar zorgprofessionals, telefonisch optimaal bereikbaar te laten zijn, gebruikmakend van haar hosted telefonieoplossing HostPhone. 

1.

HostPhone is een cloud gebaseerde telefonietoepassing – u betaalt alleen voor wat u gebruikt.

3.

Met de HostPhone beheer-interface kunt u onder andere de openingstijden van uw praktijk zelfstandig inrichten en aanpassen en/of gebruikers verwijderen en toevoegen.

5.

Met HostPhone kunt u het aantal gelijktijdig te ontvangen gesprekken moeiteloos aanpassen.

7.

Met HostPhone kunt u een herhaal receptenlijn creëren waarbij het ingesproken bericht per e-mail aan u wordt verzonden.

9.

Met HostPhone kunt u gesprekken opnemen.

11.

Met HostPhone kunt u een consult plegen, gebruikmakend van het video conference principe.

13.

Met HostPhone kan uw mobiele telefoon onderdeel worden van uw praktijk (vast-mobiel intergratie).

2.

Met de HostPhone centralist-interface heeft u uw praktijk complete controle over en inzage in uw inkomende en uitgaande telefoongesprekken en de individuele bereikbaarheid van de gebruikers (presence informatie).

4.

HostPhone kan de beller bij het maken van een afspraak automatisch in de wacht zetten op volgorde van binnenkomst met eigen teksten en keuze opties.

6.

Met HostPhone kunt u informatie verstrekken over bijvoorbeeld aanvragen van urine en onderzoek en/of reizigersinformatie.

8.

Met HostPhone kunt u een spoedlijn creëren die gedurende uw openingstijden en als onderdeel van uw hoofdmenu, binnen 30 seconden wordt beantwoord( persoon- en kalender gestuurd) en die buiten uw openingstijden direct naar de juiste dienstverlener doorschakelt.

10.

Met HostPhone kunt u faxen ontvangen en versturen via uw e-mailaccount.

12.

Met HostPhone kunt u locatie onafhankelijk gesprekken beantwoorden en opzetten (bellen) waarbij u kunt kiezen voor het wel of niet meesturen van uw telefoonnummer.

Kort samengevat – de Telecom Services hosted telefonie applicatie HostPhone is niet alleen doeltreffend in haar gebruik maar ook kosten reducerend.