Over ons

Al meer dan 22 jaar de specialist 

Onze visie

Een organisatie en haar medewerkers dienen op de dag van vandaag overal, ongeacht plaats of tijdstip, bereikbaar te zijn en toegang te hebben tot specifieke data en toepasbare applicaties, gebruikmakend van het meest logisch voorhanden zijnde apparaat.

Wat bieden wij?

Telecom Services biedt hard- en softwarematige georiënteerde communicatie producten en diensten toegespitst op het vernieuwen / verbeteren van de communicatie, het verlagen van de kosten en/of het verhogen van de bereikbaarheid.

Waarom zijn wij anders?

U heeft ‘gegoogeld’, gesproken met collega’s, vrienden en kennissen. U heeft uw communicatie ideeën (deels) geformuleerd. U wilt nu spreken met een dienstverlener die met u meedenkt en u correct adviseert, waarbij u weet dat professionaliteit, flexibiliteit en servicegerichtheid prevaleren. 

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Telecom Services onderneemt met respect voor haar maatschappelijke en natuurlijke omgeving. 

Telecom Services vraagt van haar medewerkers zich bewust te zijn van potentiële milieueffecten, veroorzaakt door het eigen handelen en het handelen in opdracht van de onderneming. Daarom dienen de medewerkers in ieder geval:

   • zo weinig mogelijk en dubbelzijdig te printen;
   • afval te scheiden;
   • zo veel mogelijk elektrisch te rijden;
   • licht uit te doen in ruimtes die niet worden gebruikt;
   • maatschappelijk betrokken te zijn

Naast dit alles speelt persoonlijke integriteit een grote rol. Telecom Services voert haar activiteiten uit op een integere en betrouwbare wijze, met openheid en respect voor de belangen van onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Integriteit is van essentieel belang voor de activiteiten van Telecom Services en mag onder geen beding ondergeschikt worden gemaakt aan de (bedrijfs-)resultaten.

Privacy en AVG

  • Onze privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 zijn ingegaan.
  • We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.
  • U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. In elke e-mailnieuwsbrief die we u sturen, kunt u zich met 2 klikken uitschrijven.
  • Ons interneprivacybeleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt.
  • Al onze medewerkers zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Er is een verwerkingenregister aangelegd.
  • We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Onze Partners

Met onderstaande toeleveranciers werken wij nauw samen. Het zijn marktleiders in hun branche, waardoor wij u betrouwbare en bewezen communicatie oplossingen kunnen leveren.