Diensten

Ontzorgen is het doel

Consultancy

Telecom Services beschikt over een team vangespecialiseerde en ervaren consultants. Zij analyseren uw huidige manier van werken, inventariseren de behoeften van uw organisatie, om vervolgens een advies te overleggen gebaseerd op uw wensen en ons productportfolio. Indien uw wensen buiten ons bereik liggen, kunnen wij optreden als bemiddelende partij. 

INVENTARISEREN
ADVISEREN

ANALYSEREN
BEMIDDELEN

Projectmanagement

Bij het implementeren van een nieuwe communicatie oplossing, of delen hiervan, is een goede projectbegeleiding uitermate belangrijk c.q. de sleutel tot succes. Onze projectmanagers begeleiden u gedurende de voorbereiding, uitvoering en oplevering van het project. Projectbewaking en nazorg behoren tot hun competentie. U heeft één aanspreekpunt!

BEWAKEN
BEGELEIDEN

AFSTEMMEN
MANAGEN

 

Implementatie

Telecom Services beschikt over een team vangespecialiseerde en ervaren consultants. Zij analyseren uw huidige manier van werken, inventariseren de behoeften van uw organisatie, om vervolgens een advies te overleggen gebaseerd op uw wensen en ons productportfolio. Indien uw wensen buiten ons bereik liggen, kunnen wij optreden als bemiddelende partij. 

CONFIGUREREN
INSTALLEREN

PROGRAMMEREN
TRAINEN

Managed services

U kunt er voor kiezen om uw nieuwe communicatie oplossing als managed service bij ons onder te brengen. Onze service & support engineers monitoren uw systemen en applicaties, onderhouden uw systemen en applicaties en verzorgen uw veranderen (moves, adds en changes). Rapportage maakt hier een onlosmakend onderdeel van.

MONITORING
MUTATIES

CONTROLE
RAPPORTAGE

 

Service & Support

Na implementatie en ingebruikname is aandacht aan systemen belangrijk. Op basis van uw in-house expertise, verwachtingspatroon en eisen, of een combinatie hiervan, kunnen onze service & support engineers uw systemen en applicaties onderhouden, veranderen (moves, adds en changes), of u kunt uw totale oplossing als ‘managed’ service bij ons onderbrengen (ontzorgen).

ONDERHOUDEN
VOORKOMEN

REPAREREN
ONTZORGEN