Privacybeleid

Beste relatie,

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan maar vandaag wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Telecom Services ging altijd al zorgvuldig met uw gegevens om, maar we hebben toch, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover.

Leest u onze aangepaste privacyverklaring. Hieronder in het kort de belangrijkste punten:

  • AVG: Onze nieuwe privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 ingaat.
  • Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.
  • Uw rechten: U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. In elke e-mailnieuwsbrief die we u sturen, kunt u zich met 2 klikken uitschrijven.
  • Ons interne privacybeleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt.
  • Al onze medewerkers zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Er is een verwerkingenregister aangelegd.
  • We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacybeleid. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via administratie@telecomservices.nl