Stadstoezicht Almelo besteld bij Telecom Services

 

De organisatie die in Almelo samen met de politie het toezicht in de openbare ruimte verricht, voor en namens de gemeente controleert en het parkeerbeheer verzorgt. Ook voor gevonden voorwerpen moet u bij Stadstoezicht zijn. Stadstoezicht heeft een contract met gemeente om taken uit te voeren die Gemeente anders zelf zou moeten doen. Op deze manier: 

  • Hoeft de gemeente zich niet bezig te houden met uitvoeringstaken
  • Kan Stadstoezicht als kleinere organisatie vaak sneller, flexibeler en bedrijfsmatiger werken 
  • Behoudt de gemeente tóch de regie en de zeggenschap en blijft de democratische controle op de uitvoering van de taken dus gewaarborgd. 

Glasvezel met internet FTTH