Elect besteld bij Telecom Services

Elect High-Tech Electronics assembleert hoogwaardige pcb’s, substraten, modulen en complete systemen. Met 20 jaar ervaring kan Elect terugkijken op een succesvol verleden waarbij zij een langdurige vertrouwensrelatie met haar klanten heeft opgebouwd. Inmiddels heeft Elect een unieke positie verworven. Daar waar de klant haar product of project als zeer kritisch beschouwd, kiest men voor Elect. 

Upgrade naar V2