MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Telecom Services onderneemt met respect voor haar maatschappelijke en natuurlijke omgeving.

Telecom Services vraagt van haar medewerkers zich bewust te zijn van potentiële milieueffecten, veroorzaakt door het eigen handelen en het handelen in opdracht van de onderneming. Daarom dienen de medewerkers in ieder geval:

   • zo weinig mogelijk te printen;
   • dubbelzijdig te printen;
   • afval te scheiden;
   • zo min mogelijk autokilometers te rijden;
   • licht uit te doen in ruimtes die niet worden gebruikt;
   • maatschappelijk betrokken te zijn

Naast dit alles speelt persoonlijke integriteit een grote rol. Telecom Services voert haar activiteiten uit op een integere en betrouwbare wijze, met openheid en respect voor de belangen van onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Integriteit is van essentieel belang voor de activiteiten van Telecom Services en mag onder geen beding ondergeschikt worden gemaakt aan de (bedrijfs-)resultaten.