Telecom Service Oost
Twentepoort Oost 51
7609 RG Almelo
T 0546-546 546
info@telecomservices.nl

Nieuws Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beste relatie,

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan maar vandaag wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Telecom Services ging altijd al zorgvuldig met uw gegevens om, maar we hebben toch, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover.

Leest u onze aangepaste privacyverklaring. Hieronder in het kort de belangrijkste punten:
Wilt u als klant en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG een verwerkingsovereenkomst met ons sluiten dan kunt u deze downloaden via de volgende link. Vul uw gegevens in en stuur de overeenkomst getekend naar ondergenoemd e-mailadres.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacybeleid. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via administratie@telecomservices.nl