Woningcorporatieconcept

Het Woningcorporatieconcept is een telefooncentraleoplossing voor: woningcorporaties of woningbouwverenigingen die een breed pakket woondiensten aanbieden aan een brede doelgroep. Die in veel gevallen een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van haar omgeving. Zij hebben wellicht een maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan alleen het verhuren, onderhouden en/of het verkopen van woningen.

Wat biedt u het Woningcorporatieconcept:

  • Keuze uit twee betrouwbare VoIP gebaseerde bedrijfstelefonietoepassingen/-applicaties. Vertical TeleVantage of Unify Openscape telefooncentrale kunnen als ‘stand alone’ oplossing, in multi-site of als ‘hosted’ variant uw bereikbaarheid vergroten/verrijken c.q. inzichtelijk maken;
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week of alleen wanneer het u uitkomt, informatieverstrekking over bijvoorbeeld openingstijden, spreekuren en de voorwaarden waaraan men dient te voldoen om voor huursubsidie in aanmerking te komen;
  • De telefoon beantwoorden op het eerste belsignaal of in overloopstand, wel of niet gebruikmakend van Visual Voice Mail/integratie Exchange 2003/2007/2010, opdat de huurder, toeleveranciers, medewerkers, etc., effectief te woord gestaan worden en voldaan wordt aan de voorwaarden van het KWH-label;
  • Huurders of andere cliënten in de wacht houden, op volgorde van binnenkomst, voorzien van eigen teksten en routeringen op het moment dat bijvoorbeeld de wijkopzichters spreekuur houden;
  • Doorverbinden naar het juiste bedrijf dat reparaties uitvoert, waarbij de controle over het gesprek (denk aan: binnen hoeveel belsignalen werd er opgenomen, wat was de spreektijd en wat te doen bij geen gehoor), in handen is van de vereniging of corporatie;
  • Via de mobilityoplossing mobiele telefoniegebruikers integraal onderdeel laten worden van de telefonieoplossing op kantoor (‘presence’);
  • Medewerkers via een gemakkelijk te gebruiken interface op de desktop laten zien wie er aan de lijn is, opdat zij alert kunnen blijven op klanten die de meeste aandacht moeten krijgen;
  • Telefonie integreren met het in gebruikzijnde CRM-pakket (Tobias, Wocas, NCCW, etc.), opdat de klantenkaart van de beller opent op het moment dat het gesprek door een medewerker beantwoord wordt. Uitbellen via het CRM-pakket is eveneens onderdeel van deze propositie;
  • Gesprekken opnemen met één druk op de knop of automatisch wanneer een huurder beloofd zijn rekeningen te voldoen, of wanneer de medewerker onheus bejegend wordt.

Enkele referenties: Woningbouwvereniging Amerongen en Woningstichting St.Joseph.