Huisarts / Huisartsenpraktijk

Optimaal bereikbaar - minimale investering

Huisartsen en huisartsenpraktijken zijn medeverantwoordelijk voor het borgen van adequate patiëntenzorg onder alle omstandigheden. Door de toenemende en veranderende zorgvraag zijn de huidige capaciteit en de benodigde financiën in de gezondheidszorg onder druk komen te staan. Als gevolg hiervan wordt van de zorgprofessional gevraagd actief mee te denken en mogelijkheden aan te dragen hoe de zorg in Nederland anders dan wel beter kan worden georganiseerd zonder dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat.

Bij Telecom Services realiseren wij ons dat veel huisartsen overdag in hun praktijk aanwezig zijn en tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten vanuit een centrale dokterspost en/of bij een ziekenhuis werkzaam zijn.

Correct en op het juiste ogenblik bereikbaar zijn en in contact kunnen treden met o.a. patiënten, collega’s, apothekers, therapeuten en specialisten maakt dan ook onlosmakend onderdeel uit van de huidige patiëntenzorg.

Het Telecom Services huisarts/huisartsenpraktijk concept biedt de mogelijkheid om, met de technologie van vandaag, de praktijk evenals haar zorgprofessionals, telefonisch optimaal bereikbaar te laten zijn, gebruikmakend van haar hosted telefonieoplossing HostPhone.Kort samengevat – de Telecom Services hosted telefonie applicatie HostPhone is niet alleen doeltreffend in haar gebruik maar ook kosten reducerend.

Wilt u meer weten over ons HostPhone huisarts/huisartsenpraktijk concept? Neem dan contact met ons op!